Dráždivý žalúdok  

Dráždivý žalúdok – čo pomáha proti nervóznemu žalúdku?  

Dráždivý žalúdok, známy aj ako nervózny žalúdok alebo funkčná dyspepsia (FD), je porucha hornej časti brucha, ktorou trpia mnohí ľudia v priemyselne rozvinutých krajinách.   

Na rozdiel od syndrómu dráždivého čreva (IBS) postihuje prevažne hornú časť žalúdočno-črevného traktu. U 30 % pacientov sa symptómy prekrývajú. Dráždivý žalúdok a syndróm dráždivého čreva označujeme ako „funkčné žalúdočno-črevné poruchy“. Lekári volia pojem „funkčný“, keď môžu vylúčiť organickú príčinu symptómov, napríklad žalúdočné vredy.   

Príčiny bývajú rôzne a niektoré z predpokladaných príčin je ešte potrebné komplexne preskúmať. Okrem predispozície môžu ťažkosti vyvolať aj externé faktory ako výživa alebo stres. Cieľom liečby je v prvom rade zmiernenie symptómov, ako sú brušné kŕče, bolesť žalúdka alebo nafukovanie. Snahou je tiež identifikovať faktory, ktoré sú spúšťačmi ochorenia, a ak je to možné, riešiť ich. Okrem liekov preto aj tí, ktorí týmto problémom trpia, môžu urobiť veľa pre zmiernenie svojich ťažkostí.  

Aké prejavy a symptómy sú typické pre dráždivý žalúdok?  

Mnohí, ktorí trpia dráždivým žalúdkom, nedokážu presne charakterizovať nevoľnosť v žalúdku. Niektorí sa sťažujú na neurčité nepríjemné pocity v hornej časti brucha, iní zas uvádzajú, že bolesť je „ako opasok“, pretože nie je obmedzená na brucho, ale môže vyžarovať aj do chrbta.

Toto sú najčastejšie symptómy dráždivého žalúdka:

 • Predčasná sýtosť - Pocit, že žalúdok je preplnený krátko po začatí konzumácie jedla, ale neúmerne množstvu skonzumovanej potravy, takže človek nedokáže jedlo dojesť
 • Bolesť v epigastriu alebo hornej časti brucha - Bolesť lokalizovaná pod hrudnou kosťou/bolesť v hornej časti brucha
 • Plnosť - Pocit preťaženia jedlom bez súvislosti s predchádzajúcou konzumáciou potravín, ktorá by mohla tento pocit vysvetľovať

Medzi ďalšie symptómy dráždivého žalúdka patria:

 • Žalúdočná nevoľnosť - Naliehavá potreba vracať, hoci k vracaniu v skutočnosti nedôjde
 • Vracanie - Vyvrátenie slizníc a obsahu žalúdka alebo silné, neproduktívne grganie
 • Pálenie záhy / vylučovanie kyseliny - Grganie s príchuťou kyseliny, pocit pálenia v pažeráku
 • Brušné kŕče - Bolesť žalúdka spojená s kŕčmi alebo kolikou bez konkrétnej lokalizácie
 • Nevoľnosť - Nepríjemný pocit spojený s dojmom, že postihnutý bude vracať
 • Strata chuti do jedla - Ľahostajnosť k príjmu potravy
 • Nepríjemný pocit za hrudnou kosťou - Nepríjemný pocit za hrudnou kosťou, bolestivý alebo ťahavý

Ak sa u vás prejavia symptómy ako krvavá stolica, výrazný pokles hmotnosti alebo ťažkosti s prehĺtaním, mali by ste sa obrátiť na svojho lekára. Tieto symptómy môžu znamenať organickú poruchu tráviaceho traktu, ktorá si vyžaduje urgentnú liečbu internistom alebo gastroenterológom.  

Príčiny dráždivého žalúdka

Príčiny dráždivého žalúdka nie sú úplne známe. V minulosti predpokladaná súvislosť medzi infekciou baktériou Helicobacter pylori a dráždivým žalúdkom sa v súčasnosti vníma oddelene.1 

Je skôr pravdepodobné, že za poruchou v podobe dráždivého žalúdka je niekoľko navzájom pôsobiacich telesných, psychologických a sociálnych faktorov (tzv. multifaktoriálny vývin). Jednou z možných príčin dráždivého žalúdka je precitlivenosť nervového systému žalúdočno-črevnej oblasti. Celým žalúdočno-črevným traktom prechádza zložitá sieť nervov (enterický nervový systém), ktorá kontroluje tráviace procesy v organizme. Ak sú napríklad nervy nadmerne citlivé na normálny a zdravý tlak, napr. v dôsledku príjmu potravy, výsledkom môže byť pocit bolesti.  

Jednou z príčin nepríjemných pocitov môže byť aj narušenie motility žalúdka.

Svaly v žalúdku zmiešavajú potravinovú hmotu rytmickým sťahovaním a uvoľňovaním a posúvajú ju ďalej. Niekedy dôjde k narušeniu tohto pohybu. Svaly v hornej časti, v ktorej sa uchováva potrava, sú príliš napnuté na to, aby sa prispôsobili objemu prijatej potravy a poskytli jej fyziologický priestor. Svaly v dolnej časti žalúdka, ktorá vedie do tenkého čreva, sú príliš uvoľnené na to, aby posúvali potravu smerom k črevu. To môže viesť k nepríjemnému tlaku a pocitu plnosti a dokonca aj predčasnej sýtosti ihneď po začatí konzumácie potravy.  

Niektoré spúšťače symptómov dráždivého žalúdka sú známe, na iné máme len podozrenie. Možnými spúšťačmi symptómov môžu byť vaše stravovacie návyky. U mnohých postihnutých môže viesť k bolesti hornej časti brucha konzumácia kávy, štipľavých korenín, alkoholu a/alebo mastných jedál. Symptómy dráždivého žalúdka môže vyvolať aj neznášanlivosť mliečnych výrobkov, vajec a niektorých druhov ovocia.  

Nemožno vylúčiť, že dráždivý žalúdok sa môže vyvinúť v dôsledku dedičných vplyvov – nový vedecký model opisuje, že infekcia alebo niektoré potravinové antigény (napr. pšenica) môžu poškodiť črevnú bariéru, čo môže viesť k systémovej imunitnej odpovedi, čo zas môže vyvolať psychologické symptómy.2  

Svoju úlohu vo vyvolaní symptómov dráždivého žalúdka môžu zohrať aj psychologické dôvody alebo nesprávne stravovanie – napr. trvalý stres či nevyvážená strava. Je preukázané, že s dráždivým žalúdkom sú napríklad spojené závažné konfliktné situácie a psychologické stresové faktory ako úzkosť alebo depresia. Nakoniec môže vzniknúť bludný kruh, v ktorom duševný stres dráždi žalúdok a symptómy dráždivého žalúdka zas zvyšujú duševný stres.3   

Keď si postihnutí svoju poruchu uvedomujú, často ju riešia vedomejšie. Výhodou toho je, že ju dokážu pozitívne ovplyvniť, napríklad konzumáciou zdravých potravín, ktoré žiadne budúce symptómy nevyvolajú. Má to však aj svoju nevýhodu, a to v tom, že človek venuje väčšiu pozornosť telesným procesom a ťažkosti vníma intenzívnejšie. 

 

 

Muž v bielom tričku, ktorému vidieť len časť tela od bedra po plece, trpí dráždivým žalúdkom.

Dráždivý žalúdok: určenie diagnózy je náročné

Diagnostikovať dráždivý žalúdok alebo syndróm dráždivého čreva často nie je jednoduché: k diagnóze „dráždivého žalúdka“ možno dospieť, keď žalúdočné symptómy pretrvávajú aspoň dvanásť týždňov v období šiestich mesiacov a nemajú jasné organické príčiny.4

Zaujímavosť: vedci vypočítali, že 10 až 20 percent populácie v priemyselne vyspelých krajinách trpí dráždivým žalúdkom.

Rozdiel medzi IBS a dráždivým žalúdkom  

Dráždivý žalúdok a syndróm dráždivého čreva majú veľa podobných symptómov. Až u 30 % pacientov sa môžu prejaviť symptómy dráždivého žalúdka, ktoré sa prekrývajú so symptómami syndrómu dráždivého čreva. Obidve poruchy majú podobné rizikové faktory a spúšťače. Aké sú teda rozdiely?   

Hlavné príznaky dráždivého žalúdka sú:  

 • Predčasná sýtosť 
 • Bolesť v hornej časti brucha  
 • Pocit plnosti  

Hlavné príznaky syndrómu dráždivého čreva sú:  

 • Bolesť spojená so  
 • zmenami frekvencie stolice alebo  
 • zmenami štruktúry stolice  

Môžeme sa však pokúsiť o určitú diferenciáciu pomocou lokalizácie ťažkostí. Kým symptómy dráždivého žalúdka sa vyskytujú prevažne v hornej časti žalúdočno-črevného traktu, ľudia so syndrómom dráždivého čreva sa obvykle sťažujú na zmeny frekvencie a štruktúry stolice, napríklad na hnačku alebo zápchu.  

Presná príčina IBS ešte nie je známa. Ako sme už spomínali, ľudia s diagnostikovaným IBS majú precitlivené nervy v tráviacom trakte. To je však len jedna z možných príčin. Lekári a výskumníci sa tiež domnievajú, že svoju úlohu môžu zohrávať aj psychologické faktory. 

Dráždivý žalúdok a funkčná porucha trávenia – jedno a to isté?   

Funkčná porucha je generický pojem pre klinické obrazy ako syndróm dráždivého čreva alebo syndróm dráždivého žalúdka. Podľa vedeckej definície je funkčná porucha „zvýšený a intenzívnejší výskyt ťažkostí, ktoré vznikajú v hornom a dolnom žalúdočno-črevnom trakte, pretrvávajú viac než dvanásť mesiacov alebo sa opakujú bez organického ochorenia niektorého z orgánov podieľajúcich sa na trávení, ktorý sa zistí počas bežnej diagnostiky“.  

Muž v modrej košeli si drží brucho.

Možná liečba dráždivého žalúdka

Keďže dráždivý žalúdok možno charakterizovať mnohými symptómami, možnosť liečby zložitej poruchy a jej rôznych symptómov čo najkomplexnejšie naozaj dáva zmysel.

Práve tu prichádza na scénu súbežné pôsobenie lieku Iberogast na viacero symptómov, keďže účinkuje rýchlo a môže pomôcť komplexne uľaviť od početných symptómov. Iberogast normalizuje žalúdočnú motilitu. Štúdie preukázali, že Iberogast tiež dokáže upokojiť žalúdočné nervy, normalizuje okyslenie a zároveň chráni výstelku žalúdka.

Ďalšie tipy na žalúdočné problémy

Existuje mnoho spôsobov, ako uľaviť od symptómov dráždivého žalúdka. Mnohé z nasledujúcich spôsobov vám celkovo pomôžu cítiť sa zdravšie. U každého človeka však v konečnom dôsledku zaberá niečo iné – jednoducho to vyskúšajte:

 • V prípade ťažkostí, ktoré pretrvávajú niekoľko dní alebo sa vracajú, sa poraďte so špecialistom, aby včas vylúčil organické poruchy.
 • Uvoľnite sa: Vyhýbajte sa príliš veľkému stresu a nájdite si protiváhu k svojmu pracovnému životu. Vyskúšajte vhodné „jemné“ športy ako joga alebo chôdza.
 • Dbajte na pravidelné stravovanie. Väčšina ľudí znáša lepšie päť menších porcií počas dňa než napríklad dve veľmi veľké – vyskúšajte, čo je pre vás vhodné, a držte sa toho.
 • Na každé jedlo si vyhraďte dostatok času, nejedzte pažravo a jedlo si vychutnávajte.
 • Vyhýbajte sa tiež potravinám, ktoré vám nerobia dobre, napríklad káve, alkoholu alebo korenistým jedlám -

Ak je dráždivý žalúdok spôsobený psychologickou úzkosťou, ako doplnkovú liečbu môžete zvážiť psychoterapiu. Porozprávajte sa o tom so svojím všeobecným lekárom, ktorý vás môže odporučiť k špecialistovi.

Iberogast

Poruchy gastrointestinálneho traktu sú obvykle nielen mimoriadne nepríjemné a spojené s mnohými ťažkosťami, ale navyše často komplikujú prirodzený každodenný život. Našťastie máme Iberogast: kombinácia deviatich liečivých rastlín lieči základné príčiny aj nepríjemné príznaky.

Všetko o lieku Iberogast

Fľaštička lieku Iberogast na zelenom pozadí obklopená rastlinami

Majte liek Iberogast stále po ruke!