Výroba lieku Iberogast

Výroba lieku Iberogast

Zdravie z bylín – kedysi a teraz

Rastlinná medicína je jednou z najstarších foriem medicínskej liečby, akú človek pozná, a bola využívaná už od staroveku. Napríklad Homér opísal legendárne liečiteľské praktiky Egypťanov, ktorí používali rastlinnú medicínu. V stredoveku zas prekvitala kláštorná medicína založená na používaní liečivých rastlín. Mnísi si do svojich písomností zaznamenávali podrobnosti o liečivých rastlinách a tieto materiály sa stali základom modernej fytoterapie. Rastlinné lieky sa od svojich počiatkov v staroveku stali prirodzenou súčasťou lekárskej vedy.

Dnes sa však skúsenosti, ktoré si odovzdávali generácie, už nepovažujú za adekvátne dôkazy. Svetová zdravotnícka organizácia obhajuje bezpečné a účinné lieky a zaviedla celosvetové štandardy pre rastlinné lieky a liečbu. Ako pri všetkých liekoch určených pre ľudí, aj pri rastlinných liekoch sa musí preukázať ich terapeutická účinnosť a bezpečnosť, ako aj priaznivý pomer prínosu a rizika. Okrem toho sa dôkladne sleduje kľúčový faktor umožňujúci reprodukovanie produktu, ktorým je bezchybný výrobný proces.

Rastlinný liek a požiadavky na výrobu

Výroba rastlinných liekov je zložitá, pretože rastliny sú prirodzene rastúce organizmy, ktoré sa nedajú syntetizovať. Aby sa im darilo, potrebujú niektoré živiny, správne množstvo vody a svetlo. Najžiadanejšie prospešné látky často produkujú len v určitých okamihoch svojho životného cyklu, čo si vyžaduje odborné poznatky o správnom čase zberu. Aj pri extrakcii sa musí dodržiavať štandardizovaný proces, aby bol extrakt schopný reprodukcie. A aby to bolo ešte zložitejšie, každá rastlina obsahuje individuálne množstvo látok, ktoré do veľkej miery závisia od miesta, kde rastie, podmienok rastu na danom mieste (pôda, podnebie atď.) a od kvality spracovania po zbere.

Hlavnou a jedinečnou zložkou lieku Iberogast je iberka horká (Iberis amara). Ročne sa na účely produkcie spracuje približne 40 000 kilogramov tejto liečivej rastliny. Spoločnosť Bayer ju pestuje na ploche veľkej približne ako desať futbalových ihrísk (sedem hektárov). Presný čas zberu sa určí počas obdobia kvitnutia v júni a júli – keď je čas správny, zrelé rastliny sa zberajú v priebehu niekoľkých týždňov. Okrem iberky horkej obsahuje Iberogast celý rad ďalších liečivých rastlín, ktoré sa pred extrakciou a spojením s ostatnými zložkami musia jemne vysušiť. Aj tento proces si vyžaduje mimoriadne veľa špecifických poznatkov a odborných zručností.

Výroba špičkovej kvality

Spoločnosť Bayer počas celého procesu výroby, v ktorom sa zložky lieku dostávajú z poľa až do fľaštičky, starostlivo dozerá na štandardizovaný výrobný proces a vždy dodržiava prísne výrobné štandardy.

Rastliny v lieku Iberogast sa pestujú a zbierajú v súlade s tzv. správnou poľnohospodárskou praxou (SPP), čo znamená, že podmienky pestovania sú štandardizované a kontrolované. Spoločnosť Bayer na zber dozerá a každá rastlina sa pred spracovaním starostlivo preskúma – to všetko v záujme zaistenia tej najvyššej kvality a prevencie potenciálnej kontaminácie. Extrakty zo všetkých liečivých rastlín sa získavajú pomocou optimalizovaných a neustále vylepšovaných metód, dôkladne sa testujú a zmiešavajú v presne stanovenom poradí s monitorovaným podielom jednotlivých zložiek. Kvalita sa kontroluje v každom kroku výrobného procesu. Štandardizovaný fytofarmaceutický produkt sa dostane na trh len po schválení kvality, aby sa zaistilo, že Iberogast obsahuje vždy rovnaké množstvo a zloženie účinných látok.

Po splnení všetkých noriem v oblasti výroby a kontroly kvality sa liek naplní do fliaš, ktoré sa zapečatia a zabalia na modernej výrobnej linke. V procese od vypestovania až po zabalenie prejde vaša fľaštička lieku Iberogast približne 50 rôznymi kontrolami kvality, aby sme vám mohli ponúknuť výraznú a rýchlu úľavu od mnohých symptómov tráviacich ťažkostí.

Výsledok? Iberogast je účinný produkt vysokej kvality, ktorý podľa odhadov užíva 52 miliónov ľudí v 30 štátoch sveta. Spĺňa najprísnejšie požiadavky na kvalitu a normy v oblasti toxikologickej bezpečnosti, patrí medzi najviac preskúmané rastlinné lieky dostupné bez lekárskeho predpisu a preukázateľne účinkuje.

Investície do udržateľnosti

Spoločnosť Bayer dodržiava najprísnejšie štandardy a jej cieľom je trvalá udržateľnosť. Zbiera kvalitné liečivé rastliny a starostlivo z nich vyrába extrakty. Deväť liečivých rastlín použitých v lieku Iberogast pochádza zo starostlivého a zodpovedného zberu na mnohých miestach sveta.

Iberogast

Poruchy gastrointestinálneho traktu sú obvykle nielen mimoriadne nepríjemné a spojené s mnohými ťažkosťami, ale navyše často komplikujú prirodzený každodenný život. Našťastie máme Iberogast: kombinácia deviatich liečivých rastlín lieči základné príčiny aj nepríjemné príznaky.

Všetko o lieku Iberogast

Balenie lieku Iberogast

Majte liek Iberogast stále poruke!

Iberogast