IBS omyly

Žena v žltých šatách

Čo je pravda a čo omyl?

IBS (syndróm dráždivého čreva) postihuje až 15 % populácie. IBS sa prejavuje príznakmi: hnačka či zápcha, bolesť brucha, kŕče a plynatosť. Poďme sa pozrieť na niektoré mylné informácie a uveďme ich na správnu mieru.

IBS nie je klasická choroba. Omyl.

IBS je choroba. Je to funkčná porucha trávenia. A venuje sa jej z lekárov predovšetkým gastroenterológ. Táto choroba je zaradená lekármi aj na oficiálny zoznam diagnóz a tiež pre ňu existujú odporúčané liečebné postupy v celej Európe. To, čo k omylu môže viesť, je fakt, že pri tejto chorobe veľkú rolu zohráva súčinnosť a prenos informácií medzi mozgom a črevom.

IBS sa týka výhradne žien. Omyl.

Muži sú IBS tiež často postihnutí. Ženy v štatistikách výskytu tejto choroby však, bohužiaľ, trochu prevládajú, hlavne tie vo veku 30 – 40 rokov, a často u nich hrajú rolu hormonálne zmeny a zvýšená miera stresu.

IBS nemá vplyv na bežný život. Omyl.

IBS má zásadný vplyv na súkromný aj pracovný život. Nie je to postihnutý, kto si určuje plány, je to jeho IBS. IBS značne zasahuje aj do pracovného života – absenciami a prípadne aj nutnými zmenami zamestnania. IBS je chronické ochorenie, ktoré pacienta sprevádza celý život.

IBS sa vyhýba deťom. Omyl.

IBS je choroba vyskytujúca sa vo všetkých vekových kategóriách. Postihuje dospelých, ale aj deti, dokonca aj tých najmenších.

Určiť diagnózu IBS je jednoduché. Omyl.

Vzhľadom na to, že často návštevu lekára pri prvých príznakoch odkladáme, odborníkovi často nedokážeme presne opísať ťažkosti a väčšina tráviacich ťažkostí býva zhodná aj s inými ochoreniami, ktoré je nutné najprv vylúčiť, trvá stanovenie diagnózy IBS v priemere 6 rokov.

Zdroje:
  • Seifert B, Dráždivý tračník, Med. Pro Praxi 2010; 7(8 a 9): 313–318
  • Ehrmann J, Dráždivý tračník – stálý problém, Via pract., 2013, 10(3–4): 120–123
  • Klucho J, Colon irritabile – IBS a liečba probiotikami, Via pract., 2018;15(1):46-48

Majte liek Iberogast stále poruke!

Iberogast