Dátum 1960 obklopený listami, vedľa neho dobová fľaša lieku Iberogast s obalom.

1960 – Iberogast prichádza na trh v Nemecku

Pôvodný Iberogast vznikol koncom 50. rokov 20. storočia a vyrábať sa začal v 60. rokoch. Najskôr išlo o veľmi náročný proces, pretože všetko – extrakcia, zmiešavanie, dávkovanie do fliaš aj balenie – sa robilo ručne. Vedecký výskum produktu sa v 60. rokoch 20. storočia zintenzívnil.

Dátum 1970 obklopený listami a vedľa neho fľaštička lieku Iberogast so žltým označením a zodpovedajúcim obalom.

70. roky 20. storočia – optimalizácia výroby a začiatok klinického výskumu

Keď Iberogast prišiel v 60. rokoch 20. storočia na trh, bol dostupný len v lekárňach, no už v 70. rokoch bolo jasné, že je potrebné prijať rozhodujúce kroky na rozšírenie a optimalizáciu výrobných procesov. Na sklonku desaťročia boli vykonané prvé klinické skúšania, ktorých cieľom bolo preukázať účinnosť a znášanlivosť produktu, a výsledky týchto skúšaní boli publikované.

Dátum 1980 obklopený listami a vedľa neho sivá fľaštička lieku Iberogast so zodpovedajúcim obalom.

80. a 90. roky 20. storočia – princíp dvojitého účinku

Začiatkom 80. rokov sa začala spolupráca s najrenomovanejším farmakológom tých čias, profesorom Ammonom z Tübingenskej univerzity. V roku 1986 táto spolupráca na intenzívnom predklinickom výskume viedla k objaveniu hlavnej vlastnosti lieku Iberogast – k objaveniu jeho dvojitého účinku. Rôzne účinky lieku na gastrointestinálny trakt – na jednej strane uvoľnenie a na druhej strane stimulácia – mali za následok celý rad ďalších výskumných činností a publikácií. Od polovice 80. rokov bol Iberogast predmetom rozsiahleho výskumu, ktorého cieľom bolo preukázať aj jeho bezpečnosť. V 80. rokoch sa Iberogast začal prvýkrát predávať aj v zahraničí. Koncom 90. rokov boli zverejnené výsledky všetkých štúdií bezpečnosti a účinnosti. Dizajn všetkých štúdií bol v súlade s najnovšími vedeckými usmerneniami a spĺňal požiadavky na novoschválené lieky podľa medzinárodných usmernení ICH (Medzinárodnej konferencie pre harmonizáciu GCP – správnej klinickej praxe). Všetky tieto štúdie preukázali, že Iberogast je dobre znášaný a účinne zmierňuje gastrointestinálne symptómy funkčnej dyspepsie a syndrómu dráždivého čreva.

Dátum 2000 obklopený listami a vedľa neho bielo-zelená fľaštička lieku Iberogast so zodpovedajúcim obalom.

Začiatok prvého desaťročia 21. storočia – preukázaný pozitívny vplyv na IBS

Na začiatku nového milénia vedci opísali význam iberky horkej, ako aj to, že účinky jednotlivých extraktov z liečivých rastlín sa navzájom zosilňujú. Obzvlášť dôležitý bol rok 2003, keď boli odhalené špecifické účinky lieku Iberogast na rôzne časti žalúdka – uvoľňujúci vplyv na jeho hornú časť, v ktorej sa uskladňuje potrava, a stimulačný vplyv na spodnú časť, ktorá posúva jedlo do ďalších častí zažívacieho systému. Tieto zistenia, pochopiteľne, vyvolali značný záujem v lekárskej komunite. V roku 2007 bolo toto špecifické pôsobenie lieku Iberogast na rôzne časti ľudského žalúdka potvrdené v klinickom skúšaní. V roku 2004 výskumní pracovníci opísali jeho priaznivý mechanizmus účinku pri syndróme dráždivého čreva a funkčnej dyspepsii. V roku 2006 bolo vykonané záverečné zhrnutie rôznych účinkov lieku Iberogast, ktorý sa zameriava na viacero symptómov súčasne, pričom tento opis platí dodnes. Nasledovali početné skúmania ďalších mechanizmov účinku, ktoré toto súbežné pôsobenie na viacero symptómov potvrdili.

Dátum 2010 obklopený listami a vedľa neho moderná bielo-zelená fľaštička lieku Iberogast so zodpovedajúcim obalom.

Roky 2010 až 2020 – Iberogast na výslní

Výsledky z poslednej neintervenčnej štúdie v roku 2013 popísali rýchly nástup účinku lieku Iberogast. Jeho mechanizmus účinku je ešte stále predmetom štúdií mnohých farmakológov.

Dátum 2013 obklopený listami a vedľa neho v súčasnosti používaná moderná bielo-zelená fľaštička lieku Iberogast so zodpovedajúcim obalom.

2013 - Spoločnosť Bayer kupuje spoločnosť Steigerwald

V roku 2013 spoločnosť Bayer kúpila nemeckú spoločnosť Steigerwald. Iberogast sa stal súčasťou portfólia značky Bayer a začal profitovať z globálnych odborných poznatkov spoločnosti v oblasti farmaceutických produktov. Spoločnosť Bayer dodržiava rovnako prísne výrobné a kvalitatívne normy, ktoré uplatňuje vo vzťahu k všetkým svojim liekom, a zabezpečuje dostupnosť tohto rýchlo pôsobiaceho, účinného moderného produktu oveľa väčšiemu počtu ľudí na celom svete.

Dátum 2020 obklopený listami a vedľa neho v súčasnosti používaná moderná bielo-zelená fľaštička lieku Iberogast so zodpovedajúcim obalom.

2020

V roku 2020 oslavuje Iberogast 60 rokov. Je to účinný a dobre znášaný liek v tekutej forme pre ľudí, ktorí trpia symptómami funkčných tráviacich ťažkostí.

Iberogast

Poruchy gastrointestinálneho traktu sú obvykle nielen mimoriadne nepríjemné a spojené s mnohými ťažkosťami, ale navyše často komplikujú prirodzený každodenný život. Našťastie máme Iberogast: kombinácia deviatich liečivých rastlín lieči základné príčiny, a tým aj nepríjemné príznaky. Iberogast sa vďaka likvidnej forme aj rýchlo vstrebáva.

Všetko o lieku Iberogast